Ohlášky 10.11.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.11. do 17.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

32. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti, duše v očistci a za rodinu Hosovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Martina, biskupa  
 
Út Památka sv. Josafata, biskupa mučedníka  
18.00 Za Zdeňka Solaře a celý rod. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Anežky České, panny  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za farníky.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu, Oulehlovu a duše v očistci.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 33. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Setkání lektorů se uskuteční dnes v 17 hodin zde v kostele.
  • Ve fotogalerii si můžete nově prohlédnout fotografie ze slavnosti biřmování. Kdo byste chtěl fotografie nahrát, tak přineste na faru médium s kapacitou alespoň 4 GB.
  • Kdo z nemocných v pátek nemohl přistoupit ke svátosti nemocných, tak má příležitost ještě nyní po mši svaté.