Ohlášky 10.12.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.12. do 17.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle adventní 7.45 Za Máriu a Olgu Lapárovy, paní učitelku a přátele.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Josefa Bartuška a celou rodinu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út 18.00 Za zemřelého souseda. (se zaměřením pro děti)
 
St Památka sv. Lucie, panny a mučednice 9.30

DPS

Na úmysl dárce.
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 7.30 Za farníky.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Na poděkování a s prosbou o další ochranu.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 3. neděle adventní 7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy a rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na opravu kostela v Petrovicích činí 11.441 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Dnes odpoledne jste zváni na adventní koncert v podání pěveckého sboru Santini Telč. Začátek koncertu je v 15 hodin zde v kostele. Vstupné dobrovolné.
  • V sobotu 16. 12. budete mít rozšířenou příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánočními svátky. Od 8 do 11 hodin budu zpovídat s o. Jindřichem. Pokud možno využijte této příležitosti. Další příležitosti k přijetí svátosti smíření i rozpis vánočních bohoslužeb najdete ve farním vánočním zpravodaji, který je vzadu na stolečku.
  • Příští neděli jste zváni na adventní koncert do Vysokých Studnic. Začátek v 17 hodin. Bližší informace jsou na plakátku.