Ohlášky 10.3.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.3. do 17.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 

Ne

  1. neděle postní 7.45 Za Bedřicha a Františku Čápovy, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za manžele Kolouchovy, duše v očistci a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
  Po      
  Út      
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
  St      
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  Čt   7.30 Za Evžena Kellnera a Dagmar a Marii Václavkovou.
   
  Postní duchovní obnova 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Za Věru Číhalovou, rodiče, sestry a neteř Pavlu.
  So Postní duchovní obnova 8.00 Za prohloubení života naší farnosti.
17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
  Ne 2. neděle postní 7.45 Za Marii a Eduarda Dvořákovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.

 

  • Na adoptované děti se minulý týden vybralo po mši svaté 16.812 Kč. Při nedělní sbírce na opravu kostela v Petrovicích se vybrala částka 9.051 Kč. Díky všem dárcům.
  • Jak již zaznělo minulou neděli, nastávající pátek a sobotu jste srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy. Obnova, kterou povede o. Pavel Kafka z Brna, začne mší sv. s katechezí v pátek v 18 hodin. Po mši sv. bude další katecheze a po ní příležitost k adoraci a ke svátosti smíření. Podobně v sobotu: ráno bude v 8 h. mše sv. s katechezí, po mši sv. další katecheze, příležitost k adoraci a k přijetí svátosti smíření. Využijte této příležitosti se zastavit a posílit svůj vztah s Ježíšem.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít, děti i dospělí, kartičky s postním předsevzetím pro tento týden. Příští neděli kartičky můžete odevzdat do misky zde vepředu pod nástěnkou s křížem. Děti pak navíc mohou k obrázku Panny Marie připíchnout kvítek, který bude připravený ve druhé misce.
  • Nezapomeňte, prosím, hlasovat o nejlépe opravenou památku Kraje Vysočina v uplynulém roce. Do hlasování byla zařazena i oprava Petrovického kostela. Hlasovat můžete na internetu nebo papírově. Podrobnosti k internetovému hlasování jsou zveřejněny na internetových stránkách naší farnosti. Kdo chce hlasovat papírově, tak vzadu na stolečku u zpovědnice jsou listy z Novin Kraje Vysočina s hlasovacími lístky. Stačí je vyplnit, vystřihnout a vložit do připravené krabičky. Na krabičce je vzor, jak hlasovací lístky vyplnit. Papírové hlasy odešlu hromadně. Kdo hlasoval po internetu, už nemůže hlasovat papírově a naopak.