Ohlášky 10.4.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.4. do 17.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

3. neděle velikonoční 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy, rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Adorační den farnosti  
18.00 Za prohloubení života farnosti.
Út 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Mše sv. (se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za uzdravení, vyslyšení prosby a za vnoučata.
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Rodiče Karla a Helenu Lokvencovy.
So 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne  

4. neděle velikonoční

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jiřinu a Antonína Pavlíčkovy, jejich rodiče a za rodinu Janouškovu, Valovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes odpoledne od 14.30 do 17 hodin jste opět zváni do farní kavárny.
  • Adorační den farnosti letos připadá na zítřejší den: Nejsvětější Svátost Oltářní bude vystavena v 8.00 h. a po ní bude po celý den příležitost přijít a v modlitbě setrvat před Kristem přítomným v Eucharistii. V 17.30 h. prožijeme společnou adoraci a po ní vše završíme slavením mše svaté. Na stolečku u zpovědnice je arch papíru k zapsání se k adoračním službám, aby zde byl stále někdo přítomen. Díky předem za ochotu tuto adorační službu zde konat. Adorační den je příležitostí posílit svůj vztah s Ježíšem a prohloubit svoji víru i život rodin a farnosti. Využijme této možnosti.