Ohlášky 10.5.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.5. do 17.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

6. neděle velikonoční 7.45 Za Marii a Josefa Kolářovi a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Májová pobožnost.
Po    
18.00 Májová pobožnost.
Út  
18.00 Za Boží požehnání pro rodinu. (se zaměřením pro děti)
St   18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Čt Slavnost Nanebevstoupení Páně 18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za Karla a Anežku Vondrovy.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za prarodiče Smejkalovy a Číhalovy.
So Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 7. neděle velikonoční 7.45 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky – v Zámecké kapli.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
  • Stále se můžete přihlašovat na farní pouť v sobotu 23. května, kdy se pojedeme společně podívat za bývalými kněžími P. Václavem Fišerem a P. Vítem Hábou, kteří letos slaví jubilea. V rámci této poutě bychom jim poblahopřáli. Vzadu na stolku je označená pokladnička, do které můžete během 14 dnů přispět na dárek. Vybranou částku bychom rozdělili napůl a předali je jubilantům spolu s kytkou jako dar od nás.
  • Májová pobožnost bude dnes již ve 14 hodin a po ní jste srdečně zváni do farní kavárny, která bude v tomto školním roce poslední. Během farní kavárny bude na kaplance farní školka.
  • Sbírka minulé neděle na stavební úpravy na faře činí 13.043 Kč. Díky všem dárcům.
  • Jak již zaznělo, příští neděli bude mše sv. v 11 hodin sloužena u kaple v zámeckém parku.
  • Na nastávající období je vyhlášeno větší množství sbírek. Jejich rozpis najdete na nástěnce před kostelem. Je na vás, který úmysl podpoříte více či méně. Určitě se nemusíte cítit vázáni přispět do každé sbírky.