Ohlášky 10.5.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.5. do 17.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

5. neděle velikonoční 7.45 Za Marii a Josefa Kolářovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út    
18.00 Za farníky.
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek sv. Matěje, apoštola 7.30 Za Jana a Julii Ryčkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci.
 
 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za Jana Vondráka a celý rod.
So Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 11.00 Svatební mše sv. Filipa Cupáka a Terezy Brychtové.
17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 6. neděle velikonoční

 

7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Karla Josefu Nováčkovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Tuto neděli 10.5. stále platí nařízení o počtu 15 účastníků bohoslužby mimo kněze, kostelníka, atd. Od pondělí je pak možná účast až 100 věřících při zachování stávajících předpisů. I když tímto nařízením můžeme navýšit počet věřících na bohoslužbě, v praxi se mnoho nemění, protože je třeba stále dodržovat 2 m rozestupy. Jak bude vše uspořádáno, si můžete přečíst na nástěnce a na webových stránkách farnosti zde https://www.farnostluka.cz/ucast-na-bohosluzbach-od-11-5/
  • Již předem upřesnění k tomuto týdnu: úterní bohoslužba bude vyhrazena pouze pro rodiče a děti, které mají letos přistoupit k 1.svatému přijímání. Na čtvrteční ranní bohoslužbu mohou přijít všichni, kdo obvykle ve čtvrtek přicházejí. Páteční účast je lepší si dopředu ověřit. Na nedělní bohoslužbu je třeba se předem nahlásit, případně lze využít prostoru před kostelem, který bude ozvučen.
  • I tuto neděli (10.5.) se bude podávat svaté přijímání v kostele v Lukách nad Jihlavou a to od 14.00 do 15.30 hodin, tentokrát ve čtvrthodinových intervalech. Tzn. ve 14.00, ve 14.15, 14.30, atd. Po vstupu do kostela je třeba si vydezinfikovat ruce, dodržovat odstup od ostatních a roušku je možné sundat nebo odsunout jen na svaté přijímání, po přijímání a díkůvzdání zase odejít, aby v kostele nebylo více než 10 osob.
  • Možnost přijmout svátost smíření je ve všední den 1 hodinu přede každou mší svatou. Jak je to se svátostí smíření v neděli a další podrobnosti si můžete přečíst na nástěnce a na webových stránkách zde Svátost smíření od 8.5.