Ohlášky 10.6.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.6. do 17.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

10. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodinu Stokláskovu, Radka Jeřábka a rodinu Jeřábkovu a Földešijovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Antonína a Aloisii Dočekalovy a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Barnabáše, apoštola    
 
Út  
18.00 Za farníky.

(se zaměřením pro děti)

St sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.00 !! Za pokoj a dobré vztahy v rodině.
 
Památka sv. Víta, mučedníka 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Aloisii a Františka Boučkovy a duše v očistci.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne  

11. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní v Bítovčicích – Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • V úterý před dětskou mši sv. se bude zpovídat od 17 hodin. Je to příležitost prožít závěr školního roku a prázdniny s očistěným srdcem. Na úterní mši sv. si děti přinesou vyrobené archy z dřívek, která děti získávaly během školního roku.
  • Sbírka při bohoslužbách uplynulé neděle na opravu kostela v Petrovicích činí 11.666 Kč. Celkový výtěžek farního dne na opravu kostela v Petrovicích bude ohlášen příští týden. Díky všem dárcům a díky všem, kteří jste šťastný průběh farního dne jakkoli podpořili.