Ohlášky 10.7.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.7. do 17.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

15. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Antonína Čermáka, manželku, jejich rodiče a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy  
 
Út  
19.00 Za Antonína a Růženu Holubovy, duše v očistci a celý rod a Boží milosrdenství.
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt  7.30  Mše sv. – volný úmysl.
   
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Annu Číhalovu, manžela, rodiče, dcery, zetě a vnučku Pavlu.
So Památka Panny Marie Karmelské 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 16. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodiče Širokých, Hažmukovy, syna a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka uplynulé neděle na pokrytí nákladů spojených se stavebními úpravami na faře činí 12.981 Kč. Díky všem dárcům.