Ohlášky 10.8.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.8. do 17.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

19. neděle v mezidobí 7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Kláry, panny  
18.30 Modlitba růžence.
Út 18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za dar zdraví a za všechny, kdo se starají o nemocné.
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 7.30 Za + manžela a duše v očistci.
 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Zdeňku Fialovu, syna Jaroslava a rodiče.
So 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 20. neděle v mezidobí    7.45 Za farníky.
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Boží pomoc a milosrdenství pro živé a + členy rodiny Sobotkovy a Majířovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka uplynulé neděle na opravu sociálního zařízení na kaplance činí 13.084 Kč. Všem dárcům velké díky.
  • V sobotu dopoledne od 8,30 hodin bychom po roce udělali zase větší úklid fary. Prosím především ženy o pomoc. Díky předem.
  • V pátek 22. srpna zde chtějí uzavřít manželství Václav Tomeček, bytem Doloplazy 336 a Anna Adriana Hradová, bytem Bítovčice 147. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.