Ohlášky 10.9.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10.9. do 17.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

23. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šedovu a Zemanovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Jana Smejkala, manželku, dvoje rodiče a sourozence a rodinu Musilovu. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek Povýšení svatého kříže 7.30 Za Václava Peška a dvoje rodiče.
 
Památka Panny Marie Bolestné 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Marii Markovu, manžela a dva syny.
 So Památka sv. Ludmily 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  24. neděle v mezidobí 7.45 Na Poděkování a s prosbou o Boží požehnání do dalších let.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Tento týden začíná výuka náboženství. Rozvrh najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti.
  • Každé úterý je sloužena mše sv. se zaměřením pro děti. Byla by škoda této možnosti nevyužívat.
  • Příští týden jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 h.
  • V sobotu 23.9. zde chtějí uzavřít manželství Vojtěch Kříž z České Lípy a Šárka Jonášová z Velkého Beranova. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.