Ohlášky 11.1.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.1. do 18.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Svátek Křtu Páně   7.45 Za Miroslava Kremláčka, rodiče a sestru.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Valíkovu a Karafiátovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za pomoc, zdraví, ochranu Panny Marie, vyslyšení prosby a Boží milosrdenství pro celou rodinu.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Antonína a Marii Řehořovy, syna a duše v očistci.
So Památka sv. Antonína, opata 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
17.00 ! Mše sv. v Kozlově.
Ne 2. neděle v mezidobí 7.45 Za Antonína Pokorného, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste opět zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin. Během farní kavárny bude na kaplance fungovat také farní školka pro děti od 3 do 6 let.
  • Jste srdečně zváni na ples Sdružení Petrov, který se uskuteční v sobotu 24. ledna od 19,30 h. v sokolovně. Ještě jsou volné vstupenky, tak jich využijte. Budu rád, když se společně na plese setkáme. Zároveň prosíme o případný příspěvek do tomboly. Děkujeme.
  • V pondělí náhle zemřel náš jihlavský děkan P. Pavel Horký ze Stonařova. Pamatujme na něj v modlitbě, aby mu Pán odměnil jeho dlouholetou věrnou službu děkanství. Rozloučení s panem děkanem bude zítra 12.1. v 15 hodin ve Stonařově. Poslední rozloučení bude v úterý v 10 hodin v Brně Zábrdovicích.