Ohlášky 11.10.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.10. do 18.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

28. neděle v mezidobí     7.45 Za Václava Peška a dvoje rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 18.00  Mše sv. – slouží o. Vít Hába
Út  
18.00 Za uzdravení, pomoc a ochranu, Boží milosrdenství a vyslyšení prosby. (se zaměřením pro děti.)
St  
 
Čt Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve  
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci.
So  Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 17.00 !!! Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 29. neděle v mezidobí     Misijní neděle 7.45 Za Františka Treteru, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnešní den se naše farnost modlí za mládež našeho děkanství. Prosíme proto o vaši modlitební podporu mladých.
  • Sbírka uplynulé neděle na stavební úpravy na faře činí 18.449 Kč. Díky všem dárcům.
  • Příští neděle je dnem, kdy myslíme na misie. Již teď vám děkujeme za první spolupráci – přinesení lahviček a skleniček. Stejně jako každý rok Vás prosíme o napečení buchet, koláčů, cukroví a jiných dobrot. Všechno můžete přinášet v pátek po mši nebo v sobotu od 15 hod na kaplanku. Na misie bude věnována sbírka v kostele i výtěžek z prodeje před kostelem. Přijďte a pozvěte také svoje příbuzné a přátele. Děkujeme Vám všem.
  • Jak již zaznělo, mše sv. bude také v pondělí v 18 hodin. Mši sv. slouží o. Vít Hába.
  • Z důvodu povinností při organizaci Národního eucharistického kongresu v Brně bude otec Miloš od středy do soboty večera mimo farnost. V případě potřeby se obracejte na otce Bohdana. Na průběh kongresu pamatujme ve svých modlitbách. Text probíhající novény najdete na našich internetových stránkách.
  • V sobotu 24. října chtějí uzavřít manželství v kostele ve Vysokých Studnicích Aleš Matula, bytem Luka nad Jihlavou, Polní 627 a Veronika Valíková, bytem Vysoké Studnice 101. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Přátelé modliteb Taize opět zvou do Jihlavy na modlitbu, která se uskuteční v úterý 13. října v 19 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže.