Ohlášky 11. 10. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 10. do 18. 10. 2020

POZOR!!! Po dobu mimořádných vládních opatření je účast na bohoslužbách vyhrazena pouze těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. sloužena.
Na bohoslužbu může přijít maximálně 9 účastníků (+ kněz).

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
 Ne 28. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Janu a Marii Peksovy
9.30 Mše sv. v Lukách – Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka sv. Radima, biskupa  
 
Út  
18.00 Za Hedviku a Františka Vondrákovy, dceru Danuši a vnuka Kamila
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
7.30 Za farníky
 
Nezávazná památka sv. Hedviky, řeholnice 17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodinu Novákovu
So Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

29. neděle v mezidobí

MISIJNÍ NEDĚLE

 

7.45 Za Františka Treteru, rodiče a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy, dvoje rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 

  • Od 12. října platí v naší republice další vlna vládních opatření proti šíření koronaviru. V rámci nich je stanoven nejvyšší počet účastníků jedné bohoslužby na 10 osob (včetně kněze). Pohřbu nebo svatby se pak může účastnit maximálně 30 osob. Vzhledem k tomu bude po dobu trvání těchto opatření účast na bohoslužbách v naší farnosti vyhrazena pouze těm, na jejichž úmysl je daná mše sv. sloužena a jejich hostům. (Dohromady může přijít maximálně 9 lidí.) Vždy v neděli od 14.30 do 17 hodin a v úterý a v pátek od 18.30 do 19.30 hodin bude pak v louckém kostele příležitost přistoupit individuálně ke svátosti smíření a ke svatému přijímání. Po dobu trvání mimořádných opatření uděluje otec biskup Vojtěch všem dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Nezapomínejme v tyto dny na modlitbu ve svých domovech, zvláště na modlitbu svatého růžence. Navzdory všem komplikacím se snažme dívat se do budoucnosti s nadějí pramenící z Kristova zmrtvýchvstání, nenechme se strhnout k lacinému „nadávání na poměry“, ale snažme se naopak kolem sebe šířit křesťanskou radost a pokoj.

 

  • Vzhledem k současným vládním opatřením bohužel musí být odložen i tradiční Misijní jarmark, který se měl konat příští neděli. Věříme, že se nám s Boží pomocí podaří uspořádat tuto akci v jiném termínu. Nalákat vás už teď můžeme na spoustu dobrot, které již máme připravené i na mnoho výrobků. Světlo světa také o misijním jarmarku spatří loni slíbená kuchařka, která v průběhu roku vznikla a kterou požehnal ještě otec Miloš.

 

  • Nový rozpis lektorů:
    Na stolku za lavicemi najdete rozpis lektorů na další tři měsíce. Začneme se jím řídit hned, jak nám to vládní opatření umožní.