Ohlášky 11.11.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.11. do 18.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

32. neděle v mezidobí

7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu, Leona Stavovčíka a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka    
 
Út Památka sv. Anežky České, panny  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za všechny kněze, kteří působili v naší farnosti a za doktora Jiřího Motýla.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžela, rodiče a jejich děti.
So Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Kdo jste se v pátek nemohl zúčastnit společného udělování svátosti nemocných, tak nyní po mši svaté bude příležitost ji přijmout.
  • Na internetu si můžete prohlédnout výběr fotografií z Děkovné bohoslužby v Petrovicích.