Ohlášky 11.12.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.12. do 18.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle adventní

 

7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Lucie, panny a mučednice  
18.00 Za dar víry pro děti a mládež. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 DPS Za Jana a Kateřinu Rychteckých, manžela a švagra.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Marii a Miloslava Krčálovy a rodiče.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 4. neděle adventní

  

7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na plánované stavební úpravy na faře činí 12.772 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Dnes jste opět zváni od 14.30 do 17 hodin do farní kavárny.
  • Dnes jste také zváni na koncert duchovní hudby do Vysokých Studnic. Koncert začíná v tamním kostele v 17 hodin. Na varhany hraje Alfred Habermann a dále účinkuje chrámový sbor z Brtnice.
  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční 14. ledna, všichni jste srdečně zváni. Od dnešního dne si můžete na ples zakoupit vstupenky u Lukáše a Veroniky Kolouchových.
  • Nastávající týden bude rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření. V pátek zpovídá otec Miloš od 16.00 h. a v sobotu spolu s otcem Milošem bude zpovídat otec Jindřich Charouz od 8 do 11 hodin.
  • Dnes vyšel Vánoční zpravodaj.
  • Po skončení mše sv. si děti mohou přijít dopředu k nástěnce se svatými pro kamínek do celoročního snažení.