Ohlášky 11.2.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.2. do 18.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

6. neděle v mezidobí 7.45 Za Bedřicha a Františku Čápovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za Vincence Kubalu.

(se zaměřením pro děti)

St Popeleční středa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Za prohloubení víry ve farnosti.
Čt 7.30 Mše sv. – volný úmysl.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba křížové cesty.
18.00 Mše sv. – volný úmysl.
 So 8.00 Za duchovní obnovu farnosti.
17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 1. neděle postní 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Na poděkování za dožitá léta s prosbou o Boží pomoc a požehnání do dalších let.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
  • Sbírka uplynulé neděle na Petrovice činí 11.524 Kč. Díky. Stejně tak velké díky všem, kteří jste podpořili naše adoptované děti v Indii, vybralo se ……….. Kč.
  • Dnes odpoledne od 14.30 do 17 hodin jste opět srdečně zváni do farní kavárny.
  • Středa je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst.
  • Vzadu na stolečku je k dispozici brožurka „Malý průvodce postní dobou“ s krátkým duchovním impulsem na každý den. Cena činí 5 Kč.
  • Během postní doby budou bývat křížové cesty: v pátek půl hodiny přede mší sv. a v neděli ve 14.30 hodin.
  • Jak již zaznělo minulý týden, všichni jste srdečně zváni k prožití postní duchovní obnovy v pátek a v sobotu. Obnova, kterou povede o. David Ambrož, spirituál Biskupského gymnázia v Brně, začne mší sv. s katechezí v pátek v 18 hodin. Po mši sv. bude další katecheze a po ní příležitost k adoraci a ke svátosti smíření. Podobně v sobotu: ráno bude v 8 h. mše sv. s katechezí, po mši sv. další katecheze, příležitost k adoraci a k přijetí svátosti smíření. Následně bude možnost společného posezení na faře. Využijte této příležitosti se zastavit a posílit svůj vztah s Ježíšem.