Ohlášky 11.6.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.6. do 18.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

Pouť ve Vysokých Studnicích

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve    
17.00 !!! Za rodinu a Boží ochranu. (se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní a požehnání do dalších let.
   
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Aloisii Boučkovou, manžela a duše v očistci.
So  

 

18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Božího Těla

 

7.45 Za rodiče Svěrákovy, dcery Marii a Andělu a jejich manžele.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích – Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka při bohoslužbách uplynulé neděle na charitu činí 12.933 Kč. Celkový výtěžek farního dne na opravu kostela v Petrovicích bude ohlášen příští týden. Díky všem dárcům.
  • Výběr fotografií z farního dne si můžete prohlédnout na farních stránkách. Kdo by chtěl všechny fotografie, tak stačí donést na faru CD nebo flash disk a fotky rádi nahrajeme.
  • Do konce školního roku budou ještě dvě dětské mše svaté. Toto úterý bude dětská mše sv. již v 17 hodin. Po mši sv. jste zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny. Poslední dětská mše svatá pak bude v úterý 20. června.
  • Příští neděli prožijeme slavnost Těla a Krve Páně. Po ranní mši svaté se uskuteční eucharistický průvod kolem kostela tak jako loni. Po silnici obejdeme kostel, poté bude venku u oltáře krátká adorace, požehnáme obci a na závěr se přesuneme zpět do kostela.
  • Jak již zaznělo, příští týden je také pouť v Bítovčicích, proto zde nebude mše svatá v 11 hodin. Jste srdečně zváni na poutní mši sv. do Bítovčic.
  • Na koho se minulý týden nedostaly kartičky s modlitbou o sedm darů Ducha svatého, tak si může vzít vzadu na stolečku.