Ohlášky 11.8.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.8. do 18.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

19. neděle v mezidobí 7.45 Za Robina Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
19.00 Za Marii Musilovu, rodiče Smejkalovy a Musilovy.
St Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka  
17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  
19.00 Za vnoučata a celou rodinu.
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Františka a Růženu Rožkovy, dcery, rodiče a sourozence.
So 11.00 Svatební mše sv. Jakuba Svobody a Elišky Brychtové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 20. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích.
11.00 Za dobrodince a zhotovitele kostela v Petrovicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Sbírka uplynulé neděle nebyla opomenutím sice hlášena na Petrovice, přesto se vybralo 9.913 Kč. Díky všem dárcům.
  • .