Ohlášky 11.9.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11.9. do 18.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

24. neděle v mezidobí 7.45 Za Jana Zvěřinu, Boží milosrdenství a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Jména Panny Marie  
 
Út Památka sv. Jana Zlatoústého,

biskupa a učitele církve

 
18.00 !!! Za Jana Smejkala, dvoje rodiče sourozence a rodinu Matulovu. (se zaměřením pro děti)
St Svátek Povýšení svatého kříže  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka Panny Marie Bolestné 7.30 Za živou a zemřelou rodinu Ištvánkovu.
   
Památka sv. Ludmily, mučednice 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Marii Markovu, manžela a dva syny.
So 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 25. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Františka Šindeláře, rodiče, bratra a za rodinu Ryčkovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Každé úterý je mše sv. v 18 hodin sloužena se zaměřením pro děti. Podpořte svoje děti v účasti na těchto setkáních s Ježíšem i s ostatními dětmi.
  • Výuka náboženství začíná tento týden. Rozvrh výuky je na nástěnce u kostela a stejně tak na internetových stránkách farnosti.
  • V sobotu 24. září zde chtějí uzavřít manželství Aleš Vrbický z Bítovčic a Lucie Večeřová ze Březí nad Oslavou. Provázejme tyto snoubence svojí modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Centrum pro rodinu v Jihlavě srdečně zve na akci Rodiče rodičům, která se uskuteční v neděli 18.9. od 14.00 h. na farní zahradě kostela sv. Jakuba. Během odpoledne vás čeká piknik, divadla, přednáška manželů Zajíčkových, výtvarné a sportovní aktivity a posezení u ohně s kytarou.
  • Výběr fotografií se setkání mládeže se Svatým otcem v Polsku najdete ve fotogalerii na farních stránkách.