Ohlášky 12.1.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12.1. do 19.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Svátek Křtu Páně 7.45 Za Antonína Pokorného, manželku, živou rodinu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út    
18.00 Za rodinu Valíkovu, Karafiátovu a Ďáskovu. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
   
Památka sv. Antonína, opata 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Foltovu.
So Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 2. neděle v mezidobí 7.45 Za zemřelého Jana Hejtmánka.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za zemřelého Bohumila Musila.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnes odpoledne od 14.30 do 17 hodin jste srdečně zváni do farní kavárny.
  • Zítra od 16 hodin se bude zde v kostele poklízet vánoční výzdoba. Prosíme o pomoc. Díky.
  • Při Tříkrálové sbírce v Lukách a okolí se vybralo 89.847 Kč. Díky všem dárcům a ochotným koledníkům.
  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční v sobotu 25. ledna od 19.30 h. v sokolovně. Jste všichni srdečně zváni. Zároveň již nyní děkujeme za jakoukoli podporu plesu.
  • Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2020/2021 je možné zaslat poštou k mým rukám do 23. března 2020. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch.