Ohlášky 12.10.2012

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12.10. do 19.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 28. neděle v mezidobí      

 

7.45 Za Václava a Marii Rajšlovy, rodinu Vavruňkovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po 17.30 Modlitba růžence.
18.00 Mše sv.
Út  
18.00 Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt 7.30 Za rodinu Smejkalovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
 
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Leopolda Poláčka.
So Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 29. neděle v mezidobí     7.45 Za Františka Šindeláře, rodiče, bratra, za rodinu Ryčkovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance činí 12.288 Kč. Díky všem dárcům.
  • Příští neděle je dnem, kdy myslíme na misie. Stejně jako v minulých letech bychom Vás chtěli poprosit o napečení buchet, koláčů, cukroví, sladkých i slaných dobrot. Všechno můžete přinášet v pátek po mši svaté nebo v sobotu od 16 hodin na kaplanku. Na misie bude věnovaná sbírka v kostele i výtěžek z veškerého prodeje před kostelem. Děkujeme Vám všem.
  • Jak již zaznělo, v pondělí v 18 hodin zde bude mše sv. a bude ji sloužit otec Vít Hába.
  • V pátek po mši sv. začne zde v kostele příprava na biřmování.
  • Vyobrazená scéna z postaviček před oltářem je zde od úterní dětské mše sv. a znázorňuje dnešní evangelium, tak si ji můžete přijít případně po mši sv. prohlédnout.