Ohlášky 12.11.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12.11. do 19.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

32. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. (s křestní slavností)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Anežky České, panny  
 
Út  
18.00 Za rodinu Dobrovolnou a Pospíchalovu. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za všechny kněze, kteří působili ve farnosti a za Dr. Jiřího Motýla.
   
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Votavu, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste opět zváni do farní kavárny od 14.30 h. do 17 hodin.
  • Pokud vlastníte starý již nepoužívaný spacák, můžete ho přinést do kostela. Jeho darováním pomůžete lidem bez domova přečkat zimu. Spacáky můžete odevzdávat vzadu v kostele pod stoleček. Podobně pokud máte doma staré nepoužívané dioptrické brýle, můžete je odevzdávat vzadu na stolečku. Tyto brýle budou odeslány do Afriky. Bližší informace jsou na plakátku nebo vám je podá Vašek Kolouch.
  • Od čtvrtku začnu zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.
  • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek při mši sv. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat. Pro ty, kteří se této bohoslužby nebudou moci z vážných důvodů zúčastnit, bude udělována tato svátost příští neděli po mších svatých.