Ohlášky 12.4.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12.4. do 19.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

2. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
   
Út  
18.00 Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci. (se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za P. Milo Bendu, všechny kněze, kteří zde působili a doktora Motýla.
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Františka a Antonii Valíkovy.
So   19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Josefa a Marii Dubovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na pokrytí nákladů spojených s opravou topení na faře činí 19.495 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Dnes odpoledne od 14.30 h. jste opět zváni do farní kavárny. Během ní bude fungovat na kaplance i farní školka.
  • Pohřeb paní Zdeňky Vondrákové z Jeclova bude ve středu ve 14 hodin.
  • Jste srdečně zváni na dubnovou Modlitbu Taizé, která bude toto úterý 14.4. v 19.00 h. v kostele Povýšení sv. kříže v Jihlavě.
  • Dlouholetý loucký farář P. Václav Fišer slaví dnes v Hustopečích 65. let kněžství. Vzpomeňme na něj modlitbou. Zároveň o. Václav děkuje za zaslaná blahopřání. A spolu se současným panem farářem děkují také za podporu v anketě o nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje, kterou i díky louckým farníkům vyhráli.