Ohlášky 12.4.2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12.4. do 19.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   Na společný úmysl:

Za rodinu Stokláskovu, Vochyánovu a duše v očistci.

Za zemřelou rodinu Kolouchovu.

Za farníky.

 

 
 
 
Po Pondělí velikonoční   Na společný úmysl:

Za Marii Holubovu, manžela, syna a sestru Anastázii Ruchařovu.

Za Jaroslava a Růženu Smejkalovy.

Za syna Martina.

 

 
Út Úterý velikonoční  
  Za Josefa Vaňka, manželku, dva bratry, sestru a duše v očistci.
St Středa velikonoční  
  Za Bohumilu Zejdovou, manžela, syna a dvoje rodiče.
Čt Čtvrtek velikonoční  
  Za P. Milo Bendu a všechny kněze, kteří zde působili a za Dr. Jiřího Motýla.
Pátek velikonoční  
   
  Za dceru, manžela a rodiče.
So Sobota velikonoční   Na společný úmysl:

Za Miloslava Macha, rodiče, rodinu Pavlíkovu, duše v očistci a celou přízeň.

Za rodiče Jelínkovy a Zmeškalovy.

 

 
Ne 2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

  Na společný úmysl:

Za rodiče Markovy a Zachovy a duše v očistci.

Za Antonína, Jiřinu a Ivu Pavlíčkovu a za rodinu Válovu a Janouškovu.

Za  rodinu Tišlovu a celou přízeň.

Za Josefa Mutla, syna a celou živou a zemřelou přízeň.

 

 
 
 

 

  • Každý všední den je soukromě sloužena mše svatá na úmysly dříve zapsané na konkrétní den, jak je uvedeno v rozpisu bohoslužeb. Mše svaté můžete prožívat s pomocí internetu, v rádiích i v televizi. Časy jednotlivých bohoslužeb najdete na http://www.mseonline.cz/ 
  • Charita ČR vyhlašuje sbírku „Na vlně pomoci proti bezmoci“. K její podpoře vyzývají také biskupové ČR. Jak sbírku podpořit? Převodem na účet 44665522/0800, variabilní symbol 90619; posláním DMS na číslo 87 777: – jednorázová pomoc: zpráva ve tvaru DMS CHARITA POMOC 30, 60 nebo 90 – trvalá pomoc: zpráva ve tvaru DMS TRV CHARITAPO MOC 30, 60 nebo 90 (Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.)
  • V omezené míře finišuje naše postní a velikonoční snažení: V neděli si připomínáme radostnou událost, kdy Ježíš přemohl smrt, vstal z mrtvých, otevřel nám nebe a vykoupil nás od hříchů. Tomuto vítězství však předcházelo velké utrpení a vše vypadalo nejdříve jako obrovská prohra. Mnoho boju­jících za spravedlnost musí i v dnešní době trpět. Týká se to dětí i dospělých. Sami jsme se už v této situaci možná ocitli. Někdy způsobí problém pouze fakt, že zůstáváme na straně pravdy. Bůh však svůj boj vede jinak, než si představujeme my lidé. Vítězství se často dostavuje takovým způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. Velkým povzbu­zením jsou proto Ježíšova slova „Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království“ (Mt 5,10). Ježíšovo vzkříšení je pro nás největší zárukou, že když se zde na zemi přidržíme jeho a budeme konat to, co je správné, budeme s ním věčně v jeho království. Zkusme v tomto týdnu vytrvat na straně dobra s vědomím, že Ježíš překonal smrt a že s ním bude překonáno každé zlo. Radujme se tento týden z Ježíšova vítězství, z toho, že je náš Vykupitel a že k němu patříme. Nové knížečky s dalšími inspiracemi, jak prožívat toto nedělní blahoslavenství, najdete opět pod věží v kostele v Lukách.