Ohlášky 12.6.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12.6. do 19.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

11. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Zbyňka Svobodu, rodiče a bratra.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve    
 
Út  
17.00 !!! Za rodinu Branszuskou. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Víta, mučedníka    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za zemřelého Jana Kučeru.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Františka, Marii a Jana Bransuzskovy.
So 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 12. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dočekalovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
  • Sbírka při bohoslužbách uplynulé neděle činí 6.095 Kč. Celkový výtěžek farního dne na stavební úpravy na faře bude ohlášen příští týden. Poslední sbírkou tohoto období je sbírka na bohoslovce, která se uskuteční příští týden. Díky všem dárcům.
  • Výběr fotografií z farního dne najdete na webových stránkách farnosti.
  • Jak již zaznělo, v úterý bude mše sv. již v 17 hodin. Je to poslední dětská mše sv. v tomto školním roce. Po této mši sv. jste zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny.
  • V sobotu 25. června zde chtějí uzavřít manželství Martin Vrábel z Kamenice a Jana Skupová z Luk nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.