Ohlášky 13.1.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13.1. do 20.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

Svátek Křtu Páně 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za zhotovitele a dobrodince kostela v Petrovicích.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út    
18.00 Za rodinu Valíkovu, Karafiátovu a Ďáskovu. (se zaměřením pro děti.)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Antonína, opata  
 
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Kovářovu, Zajíčkovu a duše v očistci.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne 2. neděle v mezidobí  7.45 Za Antonína Pokorného, manželku, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Řehořovu, Jedličkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Dnes odpoledne jste opět zváni od 14.30 do 17 hodin do farní kavárny.
  • Úklid vánoční výzdoby proběhne zítra od 16 hodin. Prosíme o pomoc. Díky předem.
  • Při Tříkrálové sbírce v Lukách a okolí se vybralo 86 766,- Kč. Díky všem dárcům a ochotným koledníkům. Plánované využití prostředků z letošní sbírky zde na Jihlavsku si můžete přečíst na nástěnce.
  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční v sobotu 26. ledna od 19.30 h. v sokolovně. Vstupenky si můžete zakoupit u manželů Veroniky a Lukáše Kolouchových. Jste všichni srdečně zváni. Zároveň již nyní děkujeme za jakoukoli podporu plesu.
  • V pátek začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách.
  • Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství. Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry. Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství a splňujete požadované předpoklady, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2019/2020 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 25. března 2019. Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím. Váš biskup Vojtěch