Ohlášky 13.10.2013

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13.10. do 19.10.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

28. neděle v mezidobí 

v naší farnosti Misijní neděle

7.45

Za Františka a Blaženu Koukalovi, rodiče a sourozence.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po

18.30

růženec

19.00

Mši sv. slouží o. Vít Hába

Út

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 

18.00

Za děti a mládež a za prohloubení víry.

St

 

17.30

růženec

Čt

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

7.30

Volný úmysl.

 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

růženec

19.00

Na poděkování za Boží pomoc a ochranu.

So

16.00

Žehnání varhan a inaugurační koncert.

17.00

Mše sv. v Kozlově

 

Mše sv. ve Velkém Beranově z důvodu nemoci o. Bohdana nebude

Ne

29. neděle v mezidobí 

 

7.45

Za Marii Smejkalovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Výtěžek dnešní sbírky stejně tak výtěžek akce Misijní koláč před kostelem je věnován na misie, všem dárcům Pán Bůh zaplať. 
  • V pondělí se zde zastaví o. Vít Hába a bude zde mít mši sv. v 19 hodin, takže se s ním můžete zítra potkat.  
  • Jak již zaznělo, slavnostní žehnání varhan bude v sobotu v 16 hodin. Prožijeme bohoslužbu slova s žehnáním varhan, kterému bude předsedat Mons. Václav Slouk, kanovník brněnské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. Na žehnání naváže inaugurační koncert v provedení Jana Šprty z vídeňské hudební akademie. Po skončení koncertu si budete moci varhany také prohlédnout.