Ohlášky 13.10.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13.10. do 20.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

28. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za Marii Kubelkovu, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Miladu Sobotkovou a Bohumila Sobotku a oboje rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
   
Út Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 14.30 Pohřeb paní Marty Hejkalové.
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 7.30 Za zemřelého Josefa Litochleba.
   
Svátek sv. Lukáše, evangelisty 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za živou a zemřelou rodinu Ondráčkovu.
So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 29. neděle v mezidobí

DEN MODLITEB ZA MISIE

 

7.45 Za Marii Smejkalovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Jak již zaznělo, příští neděle je dnem modliteb za misie. Misie podpoříme také akcí Misijní jarmark – koláč. Tímto Vás prosíme o napečení buchet, koláčů, cukroví, sladkých i slaných dobrot, fantazii se meze nekladou. Všechno můžete přinášet v pátek 18.10. po mši svaté nebo v sobotu 19.10. od 16 hodin na kaplanku. Na misie bude věnovaná sbírka při mších svatých i výtěžek z veškerého prodeje před kostelem. Více o aktivitách papežského misijního díla se dozvíte na missio.cz  Děkujeme Vám všem.
  • Kéž nás blížící se misijní neděle také povzbudí ve farní aktivitě „Modlitba za ulice“. Bylo by příhodné mít do neděle všechny naše ulice „promodlené“. Díky.
  • Již před několika lety vznikla myšlenka na farní receptář. Mnoho let takto společně pečeme na misie, farní den… ochutnáváme výrobky někoho jiného a rádi bychom tento recept používali ve svých domácnostech. Proto vás prosíme spolu s vaším pečivem, koláči, cukrovím, přineste případně i recept s postupem a vaším jménem, nebo pošlete na eva.kolouch@seznam.cz Recepty budou přepsány a zkompletovány a vydáme farní receptář.