Ohlášky 13.4.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13.4. do 20.4.

Den

Liturgická oslava

Čas

Bohoslužby

Ne

Květná neděle

 

7.45

Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

14.00

Křížová cesta.

Po

 

17.30

růženec

Út

 

 

18.00

Za manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.  (se zaměřením pro děti)

St

 

17.30

růženec

Čt

ZELENÝ ČTVRTEK

 

 

19.00

Na poděkování za přijaté dary a prohloubení víry ve farnosti.

VELKÝ PÁTEK

15.00

Křížová cesta.

19.00

Velkopáteční obřady.

So

BÍLÁ SOBOTA

 

21.00

Za víru a lásku ve farnosti.

Ne

SLAVNOST

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45

Za farníky.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, jejich rodiče a rodinu Janouškovu a za Stanislava Valu a rodiče.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Sbírka minulé neděle na varhany činí 16.447 Kč. Díky všem dárcům. Ještě dnes můžete také podpořit financování varhan zapojením se do ankety Zlatá jeřabina a to buď hlasováním na internetu, nebo vyplněním hlasovacího lístku z Novin kraje Vysočina. Tento lístek odevzdejte do krabičky na stolku u zpovědnice, případně ho doneste na faru.
  • Sbírka příští neděle bude věnována na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance. Pár fotek z dosavadních prací si můžete prohlédnout na nástěnce.
  • Příprava na 1. svaté přijímání pokračuje v úterý v 17 hodin na kaplance. Z tohoto důvodu budu zpovídat v úterý až po dětské mši svaté. Je to poslední možnost k přistoupení ke svaté zpovědi před svátky. Během svátků z důvodu přípravy na obřady se zpovídat nebude. Děkuji za pochopení.
  • V úterý po dětské mši sv. bude v kostele domluva na velkopáteční křížovou cestu, která bude se zapojením školních dětí. Proto prosíme ty školní děti, které by se chtěly zapojit, ať v úterý zůstanou po dětské mši sv. v kostele. Díky. Zároveň na dětskou mši svatou můžete přinést postní pokladničky.
  • Po skončení obřadů ve čtvrtek večer bude příležitost k adoraci. Protože to čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je bděním církve na modlitbách, tak kostel bude otevřen až do rána do 6 hodin. Vzadu na stolečku je arch pro zapsání, aby zde byl v tuto dobu stále někdo přítomen. Stejně tak v sobotu bude příležitost k návštěvě kostela pro ty, kteří se chtějí modlit. Proto je také potřeba, aby tu měl někdo službu. Vzadu na stolečku je také arch k tomu, aby se tam mohli zapsat ti, kteří jsou ochotni tuto službu konat.
  • Pátek je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst.
  • V sobotu při vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Pro zvýraznění této skutečnosti si přineste, kdo má, svoji křestní svíci.
  • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb.