Ohlášky 13.7.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13.7. do 20.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

15. neděle v mezidobí 7.45 Za Anežku Štorovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
18.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Antonína a Růženu Holubovy, duše v očistci a celý rod.
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba růžence.
Čt 7.30 Mše sv.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Josefa Branzsuského a celu rodinu.
So 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 16. neděle v mezidobí   7.45 Za Františka Treteru, celý rod a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  •  Sbírka minulé neděle na varhany činí 16.337 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Blíží se 100. výročí začátku 1. světové války. Při této příležitosti vás zvu ke krátké společné modlitbě u pomníku 1. světové války u pošty, kde budeme prosit za zemřelé ve všech válkách a o mír a pokoj pro tento svět. Tato modlitba se uskuteční příští neděli po skončení ranní mše svaté, přesněji u pomníku se sejdeme v 8.45 h.