Ohlášky 13.8.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13.8. do 20.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

19. neděle v mezidobí  7.45 Za rodiče Čermákovy, Hažmukovy, syna a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Dvořákovu, Hlávkovu a děti.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka  
 
Út Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
19.00 Za farníky.
St  
 
Čt  
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Zdeňku Fialovu, syna Jaroslava a rodiče.
 So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 20. neděle v mezidobí  7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Miloslava Málka, Marii Brussmannovu, rodiče a děti Koumarovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka uplynulé neděle na opravu kostela v Petrovicích činí 9.962 Kč. Díky všem dárcům.