Ohlášky 13.9.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13.9. do 20.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

24. neděle v mezidobí     7.45 Za Jana Smejkala, manželku, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek Povýšení svatého kříže  
 
Út Památka Panny Marie Bolestné  
18.00 Za Anežku Čermákovu, sourozence a duše v očistci. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Ludmily, mučednice  
18.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za vyslyšení prosby.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Marii Markovu, manžela a dva syny.
So 11.00 Svatební obřad Ondřeje Václavka a Stanislavy Váchové.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 25. neděle v mezidobí     7.45 Za Františka Šindeláře, rodiče a bratra a za rodinu Ryčkovu a Oherovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Skauti zvou na dnešní drakiádu, která začíná ve 14 hodin.
  • Úterní mše sv. už zase bývá se zaměřením pro děti. Jste srdečně zváni spolu s dětmi přijít.
  • Sbírka uplynulé neděle na stavební úpravy na faře činí 15.912 Kč. Díky. Dnešní sbírka bude odeslána na děkanský účet na podporu pastoračních aktivit na úrovni děkanství.
  • V sobotu 26. září zde chtějí uzavřít manželství Filip Číhal, bytem Luka nad Jihlavou, Osvobození 26 a Lucie Altmanová, bytem Česká Lípa, Kovářova 16. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji oznámí na faře.
  • Po prázdninové přestávce jste opět zváni příští neděli od 14.30 do 17 hodin do farní kavárny.