Ohlášky 13. 9. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 9. do 20. 9. 2020

 

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

24. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Jana Smejkala, manželku, sourozence, dvoje rodiče a rodinu Musilovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek Povýšení svatého kříže  
 
Út Památka Panny Marie Bolestné  
18.00 Za Anežku Čermákovou, rodiče, sourozence
a duše v očistci
St Nezávazná památka sv. Ludmily 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.30 Adorace
Čt 7.30 Za Josefa Litochleba
 
15.00 Pohřeb paní Marie Votavové
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Modlitba sv. růžence
19.00 Za rodinu Koukalovu a Kremláčkovu
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

25. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodinu Oherovu, Šindelářovu
a za kněze Karla Šindeláře
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu dobrovolnou, Svobodovu
a Hlávkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Od 10. září opět platí v celé naší republice zákaz pohybovat se v uzavřených prostorách mimo bydliště nebo ubytování bez zakrytí úst a nosu.

 

 • V tomto týdnu začne výuka náboženství. Rozvrh najdete na nástěnkách a na farním webu.

 

 • Ve středu, v den památky sv. Ludmily, bude v našem kostele od 18.30 do 19 hodin příležitost k tiché eucharistické adoraci. K modlitbě za svá vnoučata zveme zejména všechny prarodiče.

 

 • Příští neděli odpoledne, dá-li Pán, poprvé v tomto školním roce opět otevře farní kavárna. Podrobnosti ohledně jejího fungování upřesníme v příštích ohláškách s ohledem na aktuálně platná vládní nařízení.

 

 • Ohlášky manželství:
  Michal Vondrák z Puklic a Vendula Škrdlová z Brtnice si udělí dne 19. září 2020 ve filiálním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Puklicích svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 • Úkol na další mši sv. pro děti:
  Vyrob a přines podepsanou lodičku.
  (Připomíná nám největší část kostela, kterou je tzv. kostelní loď. To je ten prostor, kde jsou lavice.)