Ohlášky 14.1.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14.1. do 21.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Kubelkovu, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út  
18.00 Za rodinu Valíkovu, Ďáskovu a Karafiátovu. (se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Antonína, opata  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 7.30 Za jednotu křesťanů.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Boženu Strakovu, sestru a rodiče.
 So 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 3. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. V Puklicích.
11.00 Za Aloise Vylíčila, rodinu Langerovu a Trnkovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste opět všichni srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Díky vám všem, kdo jste se podíleli na průběhu Tříkrálové sbírky a díky vám všem, kdo jste přispěli. V obcích Luka nad Jihlavou, Bítovčice, Otín, Předboř a Svatoslav celkem 77 863,- Kč.
  • Úklid vánoční výzdoby proběhne v pondělí, tzn. zítra od 16 hodin. Prosíme o pomoc. Díky předem.
  • Ples farnosti Luka a Sdružení Petrov se uskuteční tuto sobotu 20. ledna od 19.30 h. v sokolovně. Jste všichni srdečně zváni. Budu se těšit, že se na plese setkáme.