Ohlášky 14.12.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14.12. do 21.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

3. neděle adventní 7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Vlastu Vondrákovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
   
Út    
18.00 Za Marii a Miloslava Krčálovy a rodiče. (se zaměřením pro děti)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 Za rodinu Burgetovu. (Mše sv. v DPS)
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za živou a + rodinu Zvěřinovu a duše v očistci.
So 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 4. neděle adventní 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Patzeltovy, dceru a přízeň.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka minulé neděle na opravu sociálního zařízení na kaplance činí 12.282 Kč. Oprava sociálního zařízení je tak zaplacena. Díky všem dárcům.
  • Jste srdečně zváni na Adventní koncert posluchačů pražské konzervatoře, který se uskuteční v kostele ve Vysokých Studnicích dnes v 17 hodin.
  • Nastávající týden bude rozšířená příležitost k přijetí svátosti smíření. V úterý od 17 hodin je příležitost především pro děti. Dále pak budu zpovídat v pátek od 16.30 a v sobotu se mnou bude zpovídat o. Jindřich Charouz od 8 do 11 hodin.
  • Skauti zvou  na živý betlém, který se uskuteční příští neděli 21.12. v 15 hod. zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo.
  • Stejně jako roky předchozí se uskuteční na začátku ledna Tříkrálová sbírka, přesněji 3. ledna. V Lukách tuto sbírku organizují skauti, kteří prosí o pomoc z řad dětí i těch, kteří by děti doprovázeli (starší 15 let). Děkujeme předem za ochotu pomoci.
  • Po mši sv. mohou děti na stromek zde vepředu pověsit další adventní zvonek, který dostaly při dětské mši svaté.
  • Dnes vyšel Vánoční farní zpravodaj.