Ohlášky 14.4.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14.4. do 21.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

 

Květná neděle

7.45 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Annu a Antonína Hájkovy a rodiče.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Modlitba křížové cesty.
Po    
 

Út

   
18.00 Za Marii Holubovu, manžela, syna a sestru Anastázii Ruchařovu. (se zaměřením pro děti)
 

St

 
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
 

Čt

ZELENÝ ČTVRTEK 17.30 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
19.00 Mše sv. v Lukách za farnost.
 

 

VELKÝ PÁTEK

  

15.00 Modlitba křížové cesty.
17.30 Velkopáteční obřady ve Vysokých Studnicích.
19.00 Velkopáteční obřady v Lukách.
So BÍLÁ SOBOTA 19.00 Velikonoční vigilie ve Vysokých Studnicích.
21.00 Velikonoční vigilie v Lukách – Za farníky.
Ne  

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 

7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, jejich rodiče, za Ivu Pavlíčkovu, rodinu Valovu a Janouškovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Výtěžek sbírky na dívčí dětský domov v Keni činí 24.331 Kč. V pokladničce u zpovědnice se navíc vybralo 4.479 Kč, tzn. dohromady se vybralo 28.810 Kč. Kdo byste ještě chtěl přispět, tak můžete právě do označené pokladničky u zpovědnice. Díky všem dárcům.
  • Po skončení obřadů ve čtvrtek večer bude příležitost k adoraci. Protože to čtvrteční bdění v tzv. Getsemanské zahradě je bděním církve na modlitbách, tak kostel bude otevřen až do rána do 6 hodin. Vzadu na stolečku je arch pro zapsání, aby zde byl v tuto dobu stále někdo přítomen. Stejně tak v sobotu bude příležitost k návštěvě kostela pro ty, kteří se chtějí modlit u Božího hrobu. Proto je také potřeba, aby tu měl někdo službu. Vzadu na stolečku je také arch k tomu, aby se tam mohli zapsat ti, kteří jsou ochotni tuto službu konat.
  • Pátek je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa; a dospělí od 18 do 60 let, kteří nejsou nemocní, se mohou jen jednou dosyta najíst.
  • V sobotu při vigilii budeme obnovovat svoje křestní závazky. Pro zvýraznění této skutečnosti si můžete přinést, kdo má, svoji křestní svíci.
  • Žehnat velikonoční pokrmy budeme na závěr nedělních bohoslužeb. Pokrmy můžete klást před obětní stůl.
  • Kdo ještě nestihl přistoupit ke svátosti smíření, tak bude poslední možnost v úterý přede mší svatou nebo ve středu přede mší sv. ve Vysokých Studnicích. Během Svatého třídenní se z časových důvodů zpovídat nebude. Případně se lze domluvit na přijetí svátosti smíření na faře. Díky za pochopení.
  • Vzadu na stolečku si můžete vzít další postní kartičky. Tentokrát je na nich Šimon z Kyrény, který Ježíši pomohl s křížem. Udělejme tedy i my něco pro druhého, když se nám nechce, i to je velká a krásná oběť. Sloužíme tak samotnému Ježíši.
  • Zkouška sboru bude dnes v 15.30 h. zde v kostele na kůru.
  • Od Velkého pátku se můžete připojit k Novéně k Božímu milosrdenství. V pátek se bude Korunka k Božímu milosrdenství modlit po křížové cestě. Další dny do pondělí vždy v 15 hodin v kostele.