Ohlášky 14.5.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14.5. do 21.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

5. neděle velikonoční 7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Po  
 
Út Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech    
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Čt 9.30

DPS

Za Františka Zimolu, rodiče Heresovy a Zimolovy, švagra Jana Chlumského a duše v očistci.
18.00 Májová pobožnost.
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za Jana, Marii a Františku Brancuzskovy.
So Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za manžela Václava, dvoje rodiče, rodinu Holečkovu a Helenu Brancuzskou.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky. V zámeckém parku !!!
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
  • Sbírka minulé neděle na plánované stavební úpravy na faře činí 13.520 Kč. Díky všem dárcům.
  • Mše svatá v 11 hodin příští neděli bude poutní u kaple Panny Marie v zámeckém parku.
  • 27. května zde chtějí uzavřít manželství Martin Brach, bytem Bedřichov 103, okr. Blansko a Tereza Číhalová, bytem Osvobození 26, Luka nad Jihlavou. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Kdo by věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, ať ji ohlásí na faře.