Ohlášky 14.8.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14.8. do 21.8.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

20. neděle v mezidobí

 

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy.
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
19.00 Mše sv. – volný úmysl.
Út  
19.00 Za Zdeňku Fialovu a syna Jaroslava.
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Alžbětu a Štěpána Smejkalovy a duše v očistci.
So Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Poutní slavnost sv. Bartoloměje

 

21. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za manžele Lenku a Josefa Nováčkovy, manžela Miloše a syna Petra Novotných a Boží požehnání pro žijícího syna.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.30 Svátostné požehnání.
  • Sbírka uplynulé neděle na pokrytí nákladů spojených se stavebními úpravami na faře činní 12.449 Kč. Díky všem dárcům.
  • V souvislosti s poutí příští neděli bude rozšířená možnost k přijetí svátosti smíření: kromě obvyklých možností ¾ hodiny před každou mší svatou bude otec Miloš zpovídat v pátek již od 17.30 h. Otec Bohdan bude k dispozici v pátek od 18.45 h.
  • Vzadu na stolečku jsou přihlášky do náboženství na nový školní rok. Přihlášku vyplňují pouze ti, kteří náboženství zatím nenavštěvovali.