Ohlášky 14.9.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14.9. do 21.9.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Svátek Povýšení svatého kříže     7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Památka Panny Marie Bolestné  
17.30 Modlitba růžence.
Út Památka sv. Ludmily, mučednice 18.00  Na poděkování za přijatá dobrodiní. (se zaměřením pro děti)
 
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
Čt 7.30 Za Jana Smejkala, manželku, dvoje rodiče, sourozence a rodinu Musilovu.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Manžele Vondrákovy a duše v očistci.
So Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chog Ha-sanga a druhů mučedníků. 19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
19.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 25. neděle v mezidobí   7.45 Za Máriu Lapárovu, paní učitelku a přátele.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka uplynulé neděle na pokrytí nákladů spojených s opravou sociálního zařízení na kaplance činí 11.899 Kč. Díky všem dárcům.
  • Skautské středisko zve dnes na drakiádu, která proběhne na sjezdovce. Začátek ve 14 hodin.
  • Mládež je srdečně zvána na tradiční JiTTrO hry do Kněžic. Začátek je v sobotu v 8.30 h. v Kněžicích. Pokud by se našli zájemci, tak dopravu rádi zajistíme. Hlásit se můžete u otce Miloše nebo u Lídy Krčálové. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce i na farních stránkách.
  • Farní kavárna se opět otevře příští neděli od 14.30 h. na faře. Jste srdečně zváni.
  • Vzadu v kostele si můžete zakoupit stolní kalendáře na příští rok. Zakoupením těchto kalendářů podpoříte plánovanou stavbu kostela v Brně na Lesné. Cena kalendáře činí 50 Kč.