Ohlášky 15.1.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.1. do 22.1.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

2. neděle v mezidobí

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Zachovu, Nováčkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Antonína, opata  
18.00 Za rodinu Hrazdírovu a Boží ochranu. (se zaměřením pro děti)
St Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Boženu Strakovu, sestru a rodiče.
So Památka sv. Anežky, panny a mučednice 18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 3. neděle v mezidobí

  

7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Při Tříkrálové sbírce bylo vybráno v Lukách a okolí celkem 67.615,- Kč. Díky všem, kteří jste sbírku jakkoli podpořili.
  • Opět jste zváni do farní kavárny příští neděli od 14.30 do 17 hodin.
  • Úklid vánoční výzdoby proběhne ve čtvrtek od 15 hodin. Prosíme o pomoc. Díky předem.