Ohlášky 15.10.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.10. do 22.10.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

28. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina Součka, rodinu Součkovu, Jelínkovu a Dohnalovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Leopolda Poláčka.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
 
Út Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka  
 
St Svátek sv. Lukáše, evangelisty  
 
Čt  
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Josefa Krčála, rodiče a duše v očistci.
 So  
17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Den modliteb za misie

 29. neděle v mezidobí

7.45 Za rodinu Andělovu, Vondrákovu, jejich děti, duše v očistci a Annu Hosovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Jiřího Ondráčka, dvoje rodiče a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Dnes jste opět srdečně zváni do farní kavárny od 14.30 do 17 hodin.
  • Dnes navečer odjíždím na duchovní cvičení. Mimo farnost budu do pátečního večera. V případě nutné potřeby se obracejte na o. Bohdana.
  • Jak již zaznělo, příští neděle 22. října je dnem modliteb za misie. Misie podpoříme nejen modlitbou, ale také akcí Misijní koláč. Tímto Vás prosíme o napečení buchet, koláčů, cukroví, sladkých i slaných dobrot (fantazii se meze nekladou). Všechno můžete přinášet v pátek po mši svaté nebo v sobotu od 16 hodin na kaplanku. Na misie bude věnovaná sbírka při mších svatých i výtěžek z veškerého prodeje před kostelem. Více o aktivitách papežského misijního díla se dozvíte na missio.cz Děkujeme Vám všem.
  • První zkouška chrámového sboru na Vánoce se uskuteční příští neděli 22. října v 16 hodin.
  • Dovolujeme si vás pozvat na besedu, spojenou s komentovaným promítáním fotografií a krátkých filmů pod názvem „Izrael očima poutníků“. Beseda proběhne v neděli 29. října v 17 hod. na kaplance. Jste srdečně zváni.