Ohlášky 15.11.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.11. do 22.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

  

 

33. neděle v mezidobí

 

 

 

7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emílii Rozhonovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po  
   
Út Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice  
18.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče a sourozence. (se zaměřením pro děti.)
St  
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 9.30 Za Karla Špačka, syna a dvoje rodiče.Mše sv. v DPS
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu a Oulehlovu a za celý rod.
So Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Za mládež.
 Ne Slavnost Ježíše Krista Krále  7.45 Za Miroslava Krčála, manželku a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Příští neděli jste opět zváni do farní kavárny od 14.30 h.
  • V sobotu se zde uskuteční tradiční podzimní setkání mládeže jihlavského děkanství. Od 16 hodin bude na kaplance přednáška na téma „křesťan on-line, aneb jak se jako křesťan chovat na sociálních sítích“. Od 18 hodin bude mše sv. a po ní proběhnou deskové hry na kaplance. Všichni mládežníci jsou srdečně zváni.