Ohlášky 8.11.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8.11. do 15.11.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

   32. neděle v mezidobí 

 

 

7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Marii a Františka Matulovy a celý rod a rodiče Bartuškovy.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Svátek Posvěcení lateránské baziliky  
18.30 Modlitba novény před biřmováním.
Út Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti.)
St Památka sv. Martina, biskupa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.30 Modlitba novény před biřmováním.
Čt Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 7.30 Za nová kněžská a řeholní povolání.
18.30 Modlitba novény před biřmováním.
Památka sv. Anežky České, panny 17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžela, rodiče a jejich děti.
So Udělování svátosti biřmování 10.00 Za biřmovance a jejich kmotry.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
 Ne 33. neděle v mezidobí  7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu a Emílii Rozhonovu.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Sbírka uplynulé neděle na plánované stavební úpravy na faře činí 18.843 Kč. Díky všem dárcům.
  • Ještě dnes máme možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci.
  • Srdečně vás zvu na divadelní představení ochotnického souboru HerKA ze Šlapanic u Brna, ke kterému jsem patřil. Budou hrát lidovou komedii Babička v trenkách. Začátek dnes v 15 hodin v sále kina. Věřím, že kdo přijde, tak se bude dobře bavit.
  • Svátost biřmování bude udělována v naší farnosti v sobotu v 10 hodin. S jejím udělováním souvisí: do soboty pokračujeme v modlitbě novény, ke které jste zváni. Text najdete nakopírovaný vzadu na stolečku nebo na farních stránkách. Podpořme biřmovance i jejich kmotry svou modlitbou. Ve čtvrtek po modlitbě novény, která začíná v 18.30 h. zde v kostele, budeme s otcem Bohdanem zpovídat biřmovance, kmotry, příbuzné. Stejně tak bude příležitost k přijetí svátosti smíření v pátek od 17 hodin, kdy budu zpovídat já. Otec Bohdan bude v pátek zpovídat v průběhu mše sv. a případně ještě po ní. Kromě srdcí je dobré připravit i okolí fary, kde je třeba ještě pohrabat zbytek listí. Budu vděčný, když se ke mně zítra od 15 hodin někdo přidá.
  • Nyní ještě tři pozvání do Jihlavy: dnes jste zváni na koncert pěveckého sdružení Campanula. Zazní Requiem d moll Wolfganga Amadea Mozarta. Začátek koncertu je v 19 h. v kostele sv. Ignáce.
  • Přátelé modliteb Taize opět zvou na modlitbu, která se uskuteční v úterý 10. listopadu v 19 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže.
  • Myslivecká jednota vás zve na Svatohubertskou mši svatou, která bude sloužena v minoritském kostele příští neděli 15.11. v 10 hodin.