Ohlášky 15.12.2019

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.12. do 22.12.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle adventní

 

7.45 Za Marii a Miloslava Krčálovy, rodiče a syna.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Fischerovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po      
   
Út      
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti.)
St      
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt   9.30

DPS

Na dobrý úmysl.
14.00 Mše sv. s kremačním rozloučením s panem Josefem Blažkem z Otína.
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za Josefa Peřinu, manželku a dva syny.
So   17.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle adventní

 

7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

 

  • Nastávající týden máte rozšířenou příležitost k přijetí svátosti smíření před Vánočními svátky: v úterý od 17 hodin bude příležitost především děti. Dále budu zpovídat v pátek od 16 hodin. V sobotu pak od 8 do 11 hodin budeme zpovídat s otcem Jindřichem Charouzem. Další příležitosti k přijetí svátosti smíření i rozpis vánočních bohoslužeb najdete ve farním vánočním zpravodaji, který je vzadu na stolečku.
  • Spolu se skauty vás srdečně zvu na živý betlém, který se uskuteční příští neděli ve 14.30 hodin zde v kostele. Při této příležitosti si budete moci domů odnést i betlémské světlo.
  • Stejně jako roky předchozí proběhne Tříkrálová sbírka, tentokrát v sobotu 4. ledna. Protože jde o akci poměrně velkou, prosíme o zapojení dětí i dospělých. Dospělých vedoucích je potřeba 16 a k nim alespoň 32 dětí, nejlépe 48. Vzadu na stolečku je arch papíru, kde se můžete zapsat. Díky předem i za tuto formu podpory Tříkrálové sbírky.
  • I dnes po mši svaté si může každý z nás vzít z připraveného košíčku u nástěnky lístek, kde jsou nové podněty pro prožívání třetího adventního týdne. Kdo si kartičku vezme, tak zároveň na nástěnku připíchne stopu jako symbol, že je na cestě k Betlému.