Ohlášky 15.2.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.2. do 22.2.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

6. neděle v mezidobí    7.45 Za Emila a Barboru Čápovy a jejich rodiče.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodiče Patzeltovy, dceru a přízeň.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
Út 18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St Popeleční středa 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
17.30 Modlitba růžence.
18.00 Za manžela, dvoje rodiče a sourozence.
Čt 7.30 Za Vlastu Zachovu, syna Marka a rodiče Bémovy.
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za Matěje a Kateřinu Molákovy.
So 8.00 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
Ne 1. neděle postní    7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za rodinu Jedličkovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
  • Sbírka příští neděle se nazývá Svatopetrský haléř a je určena na potřeby Svatého otce. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • V závěru tohoto týdne můžeme prožít dny duchovní obnovy. V pátek večer a v sobotu dopoledne zde bude postní duchovní obnova, kterou povede stejně jako loni P. Adam Rucki, biskupský vikář ostravsko-opavské diecéze. Obnova začíná v pátek mší svatou v 18 hodin. Po mši sv. bude půlhodinová adorace a další katecheze, po které bude adorace a příležitost ke svátosti smíření. Mše sv. v sobotu začne v 8.00 h. Při ní bude další katecheze, po ní adorace, další katecheze a adorace, při které bude příležitost ke svátosti smíření. Udělejte si čas a využijte možnosti zastavit se a načerpat posilu pro svůj duchovní život. Program duchovní obnovy je také na nástěnce před kostelem.
  • Ve středu se bude zpovídat z časových důvodů až po mši sv.
  • Středa je den přísného postu a újmy v jídle, tzn. je přísný půst od masa a je možné se jen jednou dosyta najíst.
  • Během postní doby, jak již zaznělo, budou bývat křížové cesty stejně jako v uplynulých létech, tzn. v pátek půl hodiny přede mší sv. a v neděli ve 14 hodin.