Ohlášky 15.3.2015

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.3. do 22.3.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

4. neděle postní    7.45 Za Marii a Josefa Kolářovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
Po    
Út 18.00 Za všechny přátele a dobrodince. (se zaměřením pro děti)
St  
18.15 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie    
18.00 Za rodiče Dvořákovy a Sobotkovy.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích.
17.30 Křížová cesta.
18.00 Za Marii Krčálovu, manžela, syna a rodiče.
So 18.00 Mše sv. v Kozlově.
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 5. neděle postní    7.45 Za Marii a Eduarda Dvořákovy, rodiče a sourozence.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
14.00 Křížová cesta.
  • Na dnešní křížovou cestu ve 14 hodin zveme zvláště otce naší farnosti. Pojďme společně prosit za naše otcovské poslání, pojďme odevzdat Kristu při křížové cestě otců i naše selhání a bolesti, provázející naše otcovství.
  • Odpoledne od 14.45 h. bude fungovat na kaplance farní školka.
  • Děti, které mají s sebou vybarvený obrázek z úterní dětské mše sv., si ho po mši sv. mohou přijít vyměnit za drahokam.
  • Úterní dětskou mši svatou bude sloužit o. Tomáš Caha z Třeště.
  • Do čtvrtku je o. Miloš mimo farnost. V případě potřeby se obracejte na
    Bohdana nebo Lídu Krčálovou.
  • Další výtvarná dílna se uskuteční v sobotu od 14 hodin na kaplance.