Ohlášky 15.4.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.4. do 22.4.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

3. neděle velikonoční

 

7.45 Za živou a zemřelou rodinu Kolouchovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování za 80 let života.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po    
 
Út  
18.00 Za farníky. (se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt 7.30 Na poděkování za 60 let společného života a za celou rodinu Dvořákovu a Sobotkovu.
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za dceru, manžela a dvoje rodiče.
So   18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne 4. neděle velikonoční

 

 

7.45 Za rodinu Stokláskovu a Vochyánovu a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Za Antonína a Jiřinu Pavlíčkovy, Ivu Pavlíčkovu, rodinu Janouškovu, Valovu a duše v očistci.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Díky vám všem, kteří jste dnes přispěli do sbírky, která je gestem a vyjádřením naší pomoci těm obyvatelům zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu do své vlasti začínají znovu budovat své domovy.
  • Příští neděli odpoledne od 14.30 do 17 h. jste opět zváni do farní kavárny.
  • Skauti vás srdečně zvou na Svatojiřskou tančírnu, která se uskuteční za dva týdny v sobotu 28. dubna v sokolovně. Bližší informace jsou na plakátku na nástěnce u kostela.