Ohlášky 15.5.2016

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.5. do 22.5.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Seslání Ducha svatého 7.45 Za Miroslava Kremláčka, rodiče a sestru.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Mše svatá u kaple v zámeckém parku – Za farníky.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
Po  Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka  
18.00 Májová pobožnost.
Út  
18.00 Za zemřelého manžela a celou rodinu. (se zaměřením pro děti)
St   18.00 Májová pobožnost.
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Čt Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 7.30 Za syna Matěje a Boží požehnání pro celou rodinu.
18.00 Májová pobožnost.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Májová pobožnost.
19.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, sourozence a celý rod.
So Svátek Výročí posvěcení katedrály 19.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
Ne Slavnost Nejsvětější Trojice 7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování a za Boží požehnání pro rodinu Kolouchovu a Holubovu a Boží milosrdenství.
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích.
18.00 Májová pobožnost.
  • Dnešní sbírka je určena na charitu. Díky všem dárcům.