Ohlášky 15.6.2014

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.6. do 22.6.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

Ne

Slavnost Nejsvětější Trojice 7.45

Za Antonína Čermáka, manželku, rodiče a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Poutní mše sv. v Bítovčicích.

11.00

Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích.

Po    
18.30

Modlitba růžence.

Út 18.00

Na poděkování za uplynulý školní rok a za děti a mládež. (se zaměřením pro děti)

   
St 18.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

18.30

Modlitba růžence.

Čt Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 7.30

Za rodiče Karla a Helenu Lokvencovi.

 
18.00

Mše sv. v Bítovčicích.

18.30

Modlitba růžence.

19.00

Za Aloisii a Františka Boučkovi a duše v očistci.

So Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 11.00

Svatební mše sv. Jiřího Lifky a Michaely Brázdilové.

18.00 !

Mše sv. v Kozlově.

19.00

Mše sv. ve Velkém Beranově.

Ne Slavnost Těla a Krve Páně 7.45

Za Františka Votavu, dvoje rodiče, za sourozence, rodinu Vaňkovu a duše v očistci.

9.30

Mše sv. v Puklicích.

11.00

Za farníky.

11.00

Mše sv. ve Vysokých Studnicích.

  • Výtěžek sbírky uplynulé neděle na charitu činí 11.300 Kč. Díky všem dárcům. Konečný výtěžek z farního dne bude znám příští týden. Fotografie z farního dne jsou na farních internetových stránkách.
  • Úterní mše sv. bude poslední dětskou mši sv. v tomto školním roce. Přijďte poděkovat za končící školní rok. Přede mší sv. od 17 hodin bude zvláště pro děti příležitost ke svaté zpovědi.
  • Příští neděli oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. V případě příznivého počasí se uskuteční po ranní mši svaté eucharistický průvod kolem kostela k oltáři na farní zahradě u vyobrazení sv. Cyrila a Metoděje. Na tomto místě průvod také zakončíme a požehnáme naší obci.
  • Dne 28. června chtějí v našem kostele uzavřít manželství Kamil Došek, bytem Luka nad Jihlavou, Horní 836 a Petra Němcová, bytem Luka nad Jihlavou, Horní 836. Provázejme tyto snoubence svoji modlitbou. Pokud by někdo věděl o nějaké překážce tohoto sňatku, nechť ji nahlásí na faře.