Ohlášky 15.7.2018

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15.7. do 22.7.

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby

 Ne

 

 

15. neděle v mezidobí

 

 

7.45 Za farníky.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování a s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Zachovu.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
Po Panny Marie Karmelské    
 
Út 7.30 !! Za farníky.
 
St  
   
Čt 7.30 Za zemřelého manžela a celou rodinu.
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích.
18.30 Modlitba růžence.
19.00 Za Marii Vaňkovou, sourozence a duše v očistci.
So 10.30 Svatební mše sv. Šimona Číhala a Šárky Cinkové.
18.00 Mše sv. v Kozlově.
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově.
 Ne  

16. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodiče Pechovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci.
9.30 Mše sv. v Puklicích.
11.00 Na poděkování za 85 let života a 55 let manželství.
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích.
  • Ve výklenku u křtitelnice si rodiny mohou rozebrat svoje archy, které byly doposud před oltářem a na nástěnce.
  • Kdo nemáte program na dnešní odpoledne, tak můžete využít příležitosti prohlédnout si v Petrovicích před kostelem odkrytou starou dřevěnou konstrukci báně kostela.